Reference firemních kurzů

Společnost Období Studentů během roku Prům. počet vyuč. hod./týd. Lokalita
ABN AMRO Portfolio Management a.s. od 1998 10 4 Brno
Ahold Czech Republic a.s. od 1992 350 300 Brno, Praha, Ostrava
Amis a.s. 1997-1999 12 4 Brno
Austro Diesel Bohemia s.r.o. 1997-2002 6 6 Brno
Český mobil (Oscar) 2003-2005 30 6 Brno
Český Telecom 2000-2002 200 100 Jižní Morava
EKOL 2000-2002 30 6 Brno
Fakulta sportovních studií od 2003 30 8 Brno
GILLETTE Czech 2000-2001 25 12 Jevíčko, Brno
HOMECREDIT od 2003 80 60 Brno, Praha
ICL, s.r.o. (Fujitsu) 1998-2000 20 20/měsíc pobytové kurzy
Komerční banka a.s. 1992-1996 30 12 Brno
Mladá fronta DNES 1999-2000 10 4 Brno
NETPROSYS od 1999 10 6 Brno
Qualiform a.s. 1998-2000 24 6 Brno
Státní veterinární správa 1999-2002 20 4 Brno
Pliva - Lachema od 2002 150 60 Brno
TESCO od 1997 150 80 Brno, Praha
TPK Hodonín 2000-2004 20 14 Brno
TURBOCONSULT s.r.o. od 2000 40 16 Brno
Volksbank 2003-2004 80 30 Brno, Praha

Jazyková škola P.A.R.K. dále zajišťovala nebo zajišťuje individuální a skupinové kurzy např. pro:

A.S.A., Bank Austria Creditanstalt a.s., Česká pojištovna, ČSOB, DTG, MINOLTA, MND a.s., NAVISYS s.r.o., NEXTRA Czech Republic, s.r.o., Novalis v.o.s., OKAY s.r.o., PELL´S Computer, Plzeňský Prazdroj a.s., SIMAC, SOPHIA FINANCE, Van Gansewinkel a.s., VELUX s.r.o., Vodárenská akciová společnost a.s.

MND a.s. 

Ahold Central Europe, s.r.o.

S jazykovou školou P.A.R.K. spolupracujeme již od roku 1992. Původně učila pouze v Brně, ale od roku 2000 zajišťuje jazykovou výuku také v ostatních městech působnosti naší společnosti, a to zejména v Praze a Ostravě. S úrovní nabízených služeb jazykové školy P.A.R.K. jsme spokojeni. Formu, obsah i rozsah jednotlivých kurzů považuji za relevantní potřebám naší společnosti a cílové skupině.

Všechny výše uvedené důvody mne vedou ke kladnému hodnocení naší vzájemné spolupráce.

Olga Dobiášová, training coordinator

AQUATIS a.s.

Ve školním roce 2004/2005 probíhala v naší firmě výuka anglického jazyka ve dvou studijních skupinách - začátečníci a pokročilí. Výuku vedli dle studijních materiálů doporučených Vaší jazykovou školou čeští lektoři a veskupině pokročilých i rodilí mluvčí.

Studenti v obou kurzech vyjádřili spokojenost s výukou, ocenili připravenost lektorů a zajímavost a rozmanitost hodin. Věřím, že u všech studentů došlo ke zlepšení v anglickém jazyce a že získané znalosti využijí jak přisvé každodenní práci, tak i v soukromém životě.

O spokojenosti s Vaší jazykovou školou svědčí i fakt, že ve spolupráci chceme pokračovat i v následujícím školním roce.

Děkujeme Vám i Vašim lektorům a těšíme se na další spolupráci

JUDr. Jaroslava Střítežská vedoucí personálního oddělení

ČSOB a.s. divize Poštovni spořitelna

Po absolvování kurzů ve Vaší jazykové škole se musíme pochvalně vyjádřit k její úrovni. Vzhledem k možnosti seznámit se při výuce s pěti lektory, mohli jsme ocenit jejich vysokou odbornost, trpělivý a přátelský přístup. Byli jsme opravdu spokojeni a těším ese na další spolupráci s vaší školou.

Za osm studentů

Jana Brázdová ČSOB - Poštovní spořitelna

Home Credit Finance a.s.

Společnost Home Credit Finance a.s. navázala v roce 2003 spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K., která nejlépe splnila kritéria vypsaného výběrového řízení.

Jazyková škola zajišťuje jednak celoroční pravidelnou výuku zaměstnanců ve firemních kurzech a jako vyvrcholení celoroční hostudia i letní týdenní intenzivní kurzy.

Po dvou letech spolupráce hodnotíme jazykovou školu P.A.R.K. jako spolehlivého, kvalifikovaného a příjemného obchodního partnera, který je schopen reflektovat individuální potřeby firmy i studentů.

Výuka probíhá v malých skupinách podle předem stanoveného studijního plánu a dvakrát za školní rok jsou formou testu ověřovány dosažené znalosti posluchačů.

I když jsou lektoři nároční, hodiny probíhají v neformální a přátelské atmosféře.

Jazykovou školu P.A.R.K. doporučujeme všem. kteří to s angličtinou myslí vážně, ale přitomse nebojí při učení i smát.

JUDr. Jana Nešporová, Ředitelka personálního odboru

TESCO Brno

S výše jmenovanou jazykovou školou spolupracujeme dva roky na výuce angličtiny v prostorách hypermarketu TESCO.

Všichni účastníci kurzu oceňujeme zajímavost výuky, připravenost lektorů a jejich porozumění nedokonalosti studentů.

Já jako zajišťovatelka jazykového kurzu velice kladně hodnotím rychlé jednání ze strany jazykové školy a vyjití vstříc v jakékoliv situaci.

Alice Brzobohatá, Specialista vzdělávání

Oskar Mobil a.s. Pobočka Brno

Děkujeme Jazykové škole Park, se kterou spolupracujeme na výuce angličtiny od roku 2003.

Za ocenění stojí hlavně snaha Jazykové školy vyjít vstříc všem našim požadavkům.

Všichni účastníci vysoce hodnotí výuku a připravenost lektorů. Lektoři byli vždy důkladně připravení a byli schopní flexibilně reagovat na změny požadavků jednotlivých skupin.

Ještě jednou děkujeme.

Nora Lorencová, Learning&Growth

PC-DIR Reál, s.r.o.

Jazyková škola PARK se profiluje jako vysoce kvalitní poskytovatel vzdělávání v oblasti angličtiny. Absolventi kurzů oceňují logický a systémový přístup k výuce, maximální využití času a efektivitu aktivního pojetí vzdělávání. Spokojenost a vysoká návratnost studentů je garantována také velmi kvalifikovaným týmem lektorů s profesionálním a přátelským přístupem, elánem a trpělivostí.

Pružnost, serióznost, výborné organizační zajištění a zajímavé ceny jsou samozřejmostí a celkovou kvalitu školy jen podtrhuje příjemná pracovní atmosféra a pohoda během vlastních školení. Jako manažer vzdělávání i profesionální lingvista mohu tuto školu jen vřele doporučit.

Mgr. Radek Havelka Personnel and TrainingManager

Rádio Hey! Brno

Vážení přátelé,

rád bych Vám poděkoval za spolupráci při zlepšování znalosti angličtiny našeho kolektivu. U některých kolegů nešlo ani o zlepšování jako spíše o budování od základů a všichni jsme udělali krok dopředu.

Oceňujeme především profesionalitu Vaší jazykové školy. Vyhovovalo nám rozdělení do různých pokročilostí i to, že lektor docházel k nám do rádia v časy, které jsme si určili.

Děkujeme a přejeme ať se Vám daří.

AE&E CZ s.r.o.

Potvrzujeme, že Jazyková škola P.A.R.K. řádně a kvalitně poskytuje naší společnosti od roku 2009 výuku anglického jazyka. Výuka je organizována pro 2 skupiny studentů a pro 2 individuální studenty. Zaměřuje se jak na obecnou tak obchodní angličtinu. S Jazykovou školou P.A.R.K. jsme velice spokojeni a věříme, že výuka anglického jazyka bude probíhat v naší společnosti i v budoucích letech.

S pozdravem.

lng. Andrea Kürtenová, personálníředitelka

Home Credit International a.s.

Společnost Home Credit International a.s. spolupracuje s jazykovou školou P.A.R.K.
School of English již od roku 2004. Po celou tuto dobu nám tato škola poskytuje
kvalitní služby V oblasti jazykového vzdělávání a to nejen díky velmi profesionálnímu
přístupu jejich lektorů ale vše o jejich zaměstnanců.

Kateřina Portová, personální oddělení
HomeCredit International a.s.

HomeCredit a.s.

Jazyková škola P.A.R.K. řádně a kvalitně poskytuje naší společností od roku 2003 výuku anglického jazyka. Výuka probíhá v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně pro cca 7 skupin studentů.

Výuka je zaměřena jak na obecnou, tak i na obchodní angličtinu. Firma velmi flexíbilně přistupuje k našim požadavkům, je schopna reagovat na mněnící se potřeby.

Komunikace se zástupci školy je bezproblémová a operativní.

Služby jazykové školy jsou komplexní, od měření vstupní úrovně znalosti, přes doprovodné aktivity (jazykové zájezdy, e-learning, neformální setkání s lektory, ...) až po intenzivní finální přípravu na mezinárodní zkoušky.

O kvalitě výuky svědčí nejen to, že zpětná vazba od účastníků kurzů je velmi dobrá, ale také to, že máme vysokou úspěšnost v mezinárodních zkouškách z obchodní angličtiny.

Gabriela Lžičařová, vedoucí personálního oddělení
HomeCredit a.s.

Turbo Consult

Potvrzujeme tímto, že využíváme služeb jazykové školy Park dlouhodobě, řádné a kvalitní služby nám poskytuje již od roku 2000. Naši zaměstnanci navštěvují i docházkové kurzy, ale především využíváme firemní kurzy a individuáln ívýuku.

Hana Vaníčková, personální ředitelka

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

Jazyková škola P.A.R.K.
+420 541 211 900


Firemní kurzy
+420 608 000 578

SZ

Student ZONE

Vaše údaje jsou odesílány přes šifrované spojení.
Zapomněli jste heslo?