Příprava na zkoušky Cambridge English

Na základě vítězství ve výběrovém řízení je Jazyková škola P.A.R.K. od roku 2011 dalším autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English. Všichni zájemci tak mohou nyní skládat veškeré zkoušky Cambridge English nejen na Britské Radě (The British Council) ale také v P.A.R.K.

Navštivte stránky našeho zkouškového centra: www.zkouskypark.cz

V naší škole se tedy můžete na zkoušku připravit v některém z přípravných kurzů a zároveň přímo u nás zkoušku skládat.

Ke zkoušce u nás se však samozřejmě mohou přihlásit i studenti z jakýchkoliv jiných škol.

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Jazyková škola P.A.R.K. se od počátku specializuje na přípravu ke zkouškám Cambridge English. Těmto prestižním kurzům je věnována velká pozornost a studenti mají možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky předem ve speciálních seminářích a zkoušku samotnou pak modelově jako celek (vše již zahrnuto v ceně kurzu!). Od roku 1992 jsme ke zkouškám Cambridge připravili více než 1500 studentů vždy s vysokou úspěšností.

Přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English

  • Příprava na zkoušky YLE probíhá v rámci kurzů pro děti.
  • Příprava na zkoušky KET a PET probíhá v rámci kurzů obecné angličtiny PRE INTERMEDIATE (KET) a INTERMEDIATE (PET).
  • Připrava na zkoušky FCE, CAE i CPE v rámci přípravných kurzů 1x3 nebo 2x2 vyučovací hodiny týdně.
  • Speciální krátkodobé přípravné kurzy na prosincové, březnové a červnové zkoušky FCE a CAE v délce 10 týdnů. 
  • Příprava na zkoušky BEC probíhá v rámci kurzů obchodní angličtiny.
  • Organizaci školního roku naleznete ZDE.

Detailní informace ke zkouškám

Všeobecná angličtina

celý článek

A2 Key/ Key for Schools

KET je určen pokročilejším začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Obsah zkoušky: 1. čtení & psaní (1 hodina a 10 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (8 až 10 minutve dvojici kandidátů)

B1 Preliminary/Preliminary for schools

Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných prozkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky: 1. čtení  & psaní (90 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (10 - 12 min. ve dvojici)

B2 First/First for Schools

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. propracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouškase obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (75 minut), 2. psaní (80 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 14 minut)

C1 Advanced

Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka vevětšině situací - při práci i přistudiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (90 minut), 2. psaní (90 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 15 minut)

C2 Proficiency

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (90 minut), 2. psaní (90 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 16 minut)

Obchodní angličtina

celý článek

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. 

BEC Preliminary

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B1.

Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní  (90 minut) , 2. poslech  (cca. 40 minut), 3. mluvení (přibližně 12 minutve dvojici).

BEC Vantage

Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.Tato úroveň odpovídá úrovni B2.

Obsah zkoušky: 1.čtení (60 minut), 2. psaní (45 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (cca. 14 min. ve dvojici)

BEC Higher

Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měl izvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem C1.

Obsah zkoušky: 1. čtení (60 minut), 2. psaní (70 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 16 minut ve dvojici)

Zkoušky pro děti

celý článek

YLE

Cambridgeské zkoušky pro děti (Cambridge Young Learners EnglishTests) jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl / neprospěl"). Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.

Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Flyers

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

Jazyková škola P.A.R.K.
+420 541 211 900


Firemní kurzy
+420 608 000 578

SZ

Student ZONE

Vaše údaje jsou odesílány přes šifrované spojení.
Zapomněli jste heslo?