Jazyková škola
se specializací angličtina
MENU

Jak už v CV přesvědčit, že umíte aktivně anglicky?

7. 1. 2020

V dnešní době jsou na uchazeče o práci kladeny čím dál větší požadavky. Především pak na čerstvé absolventy. Znalost angličtiny se považuje za nezbytný základ. Jak ale dostatečně prokázat její znalost?

Zvyšování nároků na uchazeče o práci ovlivňuje několik faktorů. Může se jednat o relativně vysokou nezaměstnanost v době ekonomické krize, rostoucí vzdělanost lidí, nebo každoročně velký počet absolventů škol. Zvláště u ekonomicky zaměřených oborů je téměř nemožné najít si práci, aniž by uchazeč splnil určité minimum požadavků. Kromě dosaženého titulu a požadovaných dovedností jsou dnes velmi důležité znalosti cizích jazyků, nejčastěji angličtiny. Ale jak prokázat znalost dříve, než je uchazeč pozván na pohovor? Jak sdělit již v životopise, že o anglickém jazyce potenciálního zaměstnance nemusí zaměstnavatel pochybovat, aniž byste použili otřelé klišé „znalost angličtiny – aktivní“?

Certifikáty a jazykové zkoušky

Nejprůkaznější variantou jsou různé certifikáty a jazykové zkoušky. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, vybírejte vždy takové zkoušky, které jsou mezinárodně uznávané. Patří k nim zejména zkoušky Cambridge ESOL, do kterých spadají i nejznámější anglické certifikáty FCE a CAE.

„Zkoušky Cambridge ESOL mají v České republice několik výhod, ať už při přijímacích zkouškách na vysoké školy, při výběrových řízeních na různé zahraniční programy nebo při samotném hledání práce,“ říká Roman Kožnar, ředitel brněnské Jazykové školy P.A.R.K., která je jedním z autorizovaných zkouškových center Cambridge ESOL.

Dříve bylo možné skládat Cambridge ESOL zkoušky pouze u Britské rady. V poslední době však po celé České republice přibylo několik autorizovaných center z řad jazykových škol. Každé je svoji působností omezeno na určený kraj.

Světoznámé zkoušky Cambridge

Nejen v České republice, ale i celosvětově je soubor jazykových zkoušek Cambridge ESOL nejznámější a nejuznávanější. Pokrývá vysoké spektrum úrovní:

  • od zkoušek pro děti YLE (Young Learners English),
  • přes zkoušky obecné angličtiny až po odborné zkoušky zaměřené na obchodní angličtinu – BEC (Business English Certificate),
  • právnickou angličtinu – ILEC (International Legal English Certificate),
  • nebo angličtinu finanční – ICFE (The International Certificate in Financial English).

Požadované úrovně znalostí odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky.

Nejvyhledávanějšími zkouškami z obecné angličtiny jsou zkoušky FCE. Více než třetina návštěvníků se zajímá právě o tyto zkoušky, kterých se po celém světě účastní statisíce uchazečů ročně. Hlavním důvodem může být požadavek složení zkoušek od zaměstnavatele, nebo přijímací zkoušky na české a zahraniční vysoké školy.

Tento článek pro vás připravil:

Mgr. Roman Kožnar