Jazyková škola
se specializací angličtina
MENU

Patříte k věčným začátečníkům? Získejte správnou motivaci

3. 1. 2020

„Víte, já jsem takový ten věčný začátečník“ – to je věta, kterou stále ještě slýcháme v jazykových školách při vstupních pohovorech. Máte-li pocit, že by se mohla týkat i vás, čtěte dál – následující řádky by vám mohly nejen poradit, ale také dodat motivaci.

Ze zkušeností řady lektorů vyplývá, že tzv. věčný začátečník je typ studenta, který se u nás vyskytuje častěji, než ve většině jiných evropských zemí. Jsme na tom tedy (my studenti cizích jazyků) opravdu tak špatně? Troufnu si tvrdit, že rozhodně ne, a že čeští studenti patří naopak k těm nejlepším.

Podle čeho vybírat jazykovou školu?

Nejsem-li člověk nadaný výjimečným talentem na jazyky, pak k učení potřebuji tři základní předpoklady:

  • kvalitního učitele,
  • kvalitní prostředí
  • a učební materiály a zodpovědný osobní přístup k učení.

Klíčem k tomu, jak se vyhnout kategorii věčného začátečníka, je věnovat těmto třem aspektům velkou pozornost. Dva první předpoklady spolu úzce souvisí. Je zajímavé, jak se zájemci o studium za posledních pár let proměnili. Respektive proměnily se jejich otázky (či alespoň pořadí těchto otázek) při zájmu o studium v jazykové škole.

Opravdového zájemce o kvalitní studium totiž zajímá především počet studentů ve skupině, kvalifikace lektorů, úspěšnost studentů dané školy u zkoušek, existence učebních plánů (tedy – co přesně se za dané období naučí), vybavení školy a používané výukové materiály.

Zejména podle těchto kriterií by si měli zájemci o studium vybírat svou budoucí školu – a to nejlépe při osobní návštěvě. Právě ta totiž nejvíce vypoví o tom, co lze od dané školy čekat – prostředí, přístup, kvalifikované odpovědi na vaše otázky, schopnost školy poradit vám a poskytnout rozřazovací test či pohovor (samozřejmě bezplatný).

Na co se při návštěvě zaměřit?

Zjistěte, kde se nacházejí vlastní učebny školy (kancelář a učebny se mohou nacházet na velmi vzdálených místech) a prohlédněte si je. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu výuky, je počet studentů ve skupině. Za ideální se většinou považuje počet 4 - 6 studentů ve třídě. Jelikož jsou však takovéto studijní skupiny finančně dost náročné, v řadě škol se učí ve skupinách do 8 - 10 studentů. Tak lze ještě pořád dosáhnout kvalitních výsledků za příznivější cenu.

Dejte si pozor na rozdíl mezi slovy maximální a průměrný počet studentů ve třídě. Je jasné, že pouze v prvním případě vám škola daný počet studentů garantuje. A dozvíte-li se, že „…ona jich tam ale nakonec stejně zůstane tak polovina“, vypovídá tato skutečnost spíše o nedostatečné kvalitě výuky než o velikosti studijní skupiny.

Lektoři musí mít kvalifikaci

Málokterá jazyková škola by si dnes troufla říct, že nemá kvalifikované lektory. Problém ovšem je, co se za tímto slůvkem skrývá. Kvalifikovaný český lektor by měl mít vysokoškolské vzdělání (pedagogickou nebo filozofickou fakultu) se zaměřením na výuku jazyka. Nechci tvrdit, že se nenajdou kvalitní lektoři i bez VŠ vzdělání, ale vždy se jedná o výjimky. Máte-li pocit, že je to přehnané, a že důležitější je znalost samotného jazyka (a tedy např. pobyt v zahraničí je už sám o sobě dostatečnou kvalifikací), musím namítnout, že znalost jazyka a pedagogické schopnosti jsou minimálně stejně důležité. Zkusme si představit, koho bychom my sami dokázali naučit česky, tedy jazyku, který známe nejlépe. U rodilých mluvčích by měl být samozřejmostí akreditovaný certifikát pro výuku cizího jazyka a samozřejmě praxe.

Je pravdou, že ověřit si kvalifikovanost lektorů bývá pro laika vcelku složité, nicméně např. učitelské diplomy by měla mít škola vždy k dispozici. Ideální je samozřejmě situace, kdy vám škola nabídne tzv. ukázkovou výuku – tedy možnost přesvědčit se o kvalitě a metodách výuky předem. Rozdíl mezi profesionálním lektorem a někým, jehož jedinou aprobací je tříměsíční pobyt v cizině či tzv. pedagogické minimum, bude zřejmý každému.

Ideální poměr ceny a kvality

Pokud si jazykovou školu vybíráte proto, abyste se konečně pohnuli z místa, je dobré výše uvedeným aspektům věnovat pozornost. A že jsme doposud nezmínili cenu? To proto, že tento faktor by při rozhodování rozhodně neměl stát na prvním místě. I v jazykové výuce platí ono známé „levné bývá dvakrát zaplacené“.

Jazykové vzdělávání je u nás ve většině případů stále podhodnocené a školy často balancují mezi cenou a kvalitou. Aby škola mohla zaplatit kvalitní lektory, investovat do jejich dalšího vzdělávání, nabídnout výuku v malých skupinách a moderní techniku i materiály, nemůže studenty lákat na nízké ceny. Uvozovky proto, že i zde se vyplatí přepočítat celkovou cenu kurzu na skutečnou částku, kterou zaplatíte za vyučovací hodinu (kurzy mohou mít různou délku, různý počet vyučovacích hodin apod.) Rozhodně se vyplatí hledat optimální poměr ceny a kvality.

Čeští studenti patří mezi nejlepší

To vám ostatně potvrdí drtivá většina zahraničních lektorů. Nenechte se proto otrávit vlastním tvrzením, že studujete už spoustu let a zkuste si spočítat, kolik taková informace vypovídá o skutečném čase věnovaném výuce. Rok studia může např. ve dvouhodinovém kurzu za týden znamenat pouhopouhých 70 - 80 hodin. Z tohoto pohledu jsou výsledky většiny studentů obdivuhodné (uvážíme-li navíc, že řada z nich nikdy nebyla v autentickém prostředí daného jazyka).

Jediná (a pravidelná) výčitka většiny zahraničních lektorů vůči českým studentům se týká jejich pověstné „posedlosti“ správnou gramatikou. Ze strachu, že udělají chybu, se často obávají vůbec promluvit. Nenapomeňte ale, že bez vody se člověk plavat nenaučí.

Komunikativní metoda výuky, tedy vedení hodin přímo v jazyce, jemuž se chcete naučit, a s minimálním podílem češtiny, se může zdát náročná, ale výsledky se rychle dostaví. V dobré škole si navíc můžete vypůjčit knihy a časopisy a získat tipy na internetové stránky, které vám pomohou učení nejen zrychlit, ale hlavně zpříjemnit.

Klíčem je osobní přístup

I když si jazykovou školu zvolíte pečlivě, máte studijní úspěch zaručen stále jen na 50 %. Jak je to možné? Tím nejdůležitějším předpokladem pro zdokonalení se v cizím jazyce je totiž váš osobní přístup – to vy se budete muset učit, škola vám bude vždy jen pomáhat na cestě kupředu. Budete to tedy nakonec především vy sami, kdo rozhodnete o tom, zda se vaše jazykové znalosti zlepší, nebo zůstanou stát na místě. Klíčem k úspěchu je motivace a pevná vůle. Kvalitní škola však může „věčným začátečníkům“ pomoci získat novou motivaci a chuť se učit.

Tento článek pro vás připravil:

Mgr. Roman Kožnar