Jazyková škola
se specializací angličtina
MENU

Introducing Yourself in English – Jak se anglicky správně představit

30. 3. 2020

Jedna oblíbená anglická fráze říká, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. Popravdě řečeno, první dojem, který na mne Češi udělali, byl ten, že se chovají velmi přátelsky, ale zároveň formálně. Dost mne zarazilo, jak často se mi někdo představil tím, že mi prostě potřásl rukou a sdělil mi své příjmení. Docela mne to zmátlo, protože spíše než jako seznámení to znělo jako bych nastoupil do armády.

Představit se znamená v angličtině přece jen o něco víc, než jen sdělit své příjmení.

Při pracovní či obchodní komunikaci začínáme představení pozdravem, který je v souladu s firemní kulturou, tedy „hi“, „hello“, good morning“ nebo zcela neformálním „alright“, po němž následuje Vaše křestní jméno a název Vašeho oddělení nebo pozice ve firmě. Například: „Hi, I´m David from marketing“. Užití celého Vašeho jména nebo dokonce jen příjmení zní rodilému mluvčímu až nepřirozeně formálně a je tedy určitě lepší na tuto variantu zapomenout.

A jak se nejlépe představit ve společnosti? Úplně nejjednodušší je být co nejstručnější a použít své křestní jméno. Začátek konverzace by pak vypadal například takto:

A: ‘Hi, I’m David.’

B: “Hi David, I’m John.”

Jestliže budete v situaci vyžadující formálnější jazyk, pak můžete říct: „Hello, I’m David. David Smith“, přičemž své příjmení přidáte až napodruhé, spolu se svým křestním jménem.

Hned poté přijde na řadu jedna z představovacích frází, jejíž výběr opět záleží na tom, jak (dobře) se se svým protějškem znáte či jak formálně chcete znít. Samozřejmě, že můžete použít obligátní „Nice to meet you“, i když k dispozici máme i řadu dalších variant:

’Good to see you, John,’ or ‘Great to meet you, John,’ or ‘Nice meeting you, John’.

Nezapomeňte, že je opravdu důležité používat křestní jména. Dáváte tím jednak najevo respekt k vašemu protějšku, jednak vám to pomůže zapamatovat si jeho jméno.

A na závěr ještě jedna důležitá poznámka. Při představování můžete také často slyšet: „Hi, how are you?“. Je důležité mít na paměti, že použití „ how are you?“ v této situaci rozhodně neznamená, že někdo chce vědět, jak se Vám daří nebo jak se cítíte. Znamená jen a pouze „Hello“ a správnou odpovědí je tedy ‘fine’ nebo ‘very well, thanks’, což prostě znamená ‘hello to you too.’

Tedy abychom to shrnuli, představování v angličtině by mělo být stručné, spíše neformální a také, na to zkuste nezapomínat wink, pozitivně laděné, v čemž pomáhá úplně běžné používání křestních jmen.  A bez dalšího váhání a prodlev by konverzace měla pokračovat dále – ať už je obchodní nebo jen čistě společenská.

Bylo mi potěšením!

Iain Saunders, P.A.R.K. School of English

EN

Introducing Yourself in English

We English often say that you never get a second chance to make a first impression. In truth, my first impression in the Czech Republic was how friendly, yet formal the people were. I was immediately struck by how many Czechs introduced themselves by just shaking my hand and stating their surname. I was confused at first, wondering if I was joining the military rather than meeting new people.

Introductions in English involve a bit more than simply stating your surname.

In business, you start with a greeting that is appropriate to your company’s culture, e.g. ‘hi’, ‘hello’, ‘good morning’ or the informal ‘alright’, followed by your first name and department or role in the company. For example: ‘Hi, I’m David from Marketing’. When stating your full name or just your surname, it puts up a barrier of formality that English-speakers are not used to, so it’s best to not do that.

But what about when you need to introduce yourself socially?  Well, the easiest guide is to use your first name so you get a simple introduction like:

A: ‘Hi, I’m David.’

B: “Hi David, I’m John.”

In a more formal context you might say ‘Hello, I’m David. David Smith.’ Repeating your first name twice but including your surname the second time around.

The next line in a greeting is also all about how familiar you are. Of course, you can use the ever-popular: ‘Nice to meet you,’ remembering to pronounce ‘to meet you’ like ‘tmíčju’.However, you may also hear and use phrases like:

’Good to see you, John,’ or ‘Great to meet you, John,’ or ‘Nice meeting you, John’.

Notice again the importance of using first names. It shows respect and helps you remember the name.

Lastly, when you introduce yourself, some people might use: ‘Hi, how are you?’ It’s important to remember that ‘how are you?’ as an introduction doesn’t mean ‘tell me if you’re feeling good or bad’. It simply means ‘Hello.’ And the correct response is ‘fine’ or ‘very well, thanks’ which means ‘hello to you too.’

In summary, introductions in English are best kept simple, generally informal and positive. Once you’re past these opening phrases you can move on with more social or business interaction.

 

Iain Saunders, P.A.R.K. School of English