Jazyková škola
se specializací angličtina
MENU

Jak se naučit cizí jazyk? Může pobyt v zahraničí stačit?

21. 2. 2020

To, že ovládání alespoň jednoho jazyka je nutností, nemusíme vůbec zmiňovat. A ano, myslíme tím angličtinu. Angličtina je tím celosvětovým univerzálem, takže umět alespoň jeden cizí jazyk znamená v podstatě angličtinu a další, který pro vás klidně může být i důležitější a primární.

Je lepší vypilovat si angličtinu v jazykových kurzech, nebo je jedinou možností vyjet do zahraničí?

Dle jednoduchého a osvědčeného pořekadla „bez vody se člověk plavat nenaučí“ by se mohlo zdát, že skutečné zvládnutí cizího jazyka bez toho, aniž by člověk strávil nějaký čas v zahraničí, je v podstatě nemožné. Ale tak jednoznačná tato záležitost není. Sami si můžete odpovědět, kolik z vás se plavat skutečně naučilo tak, že je někdo hodil vody. A kolik z vás by to případně považovalo za dobrý nápad. Rovněž vyvstává otázka, jaký by byl navěky váš plavecký styl? Šlo by spíše o psí snahu udržet se nad vodou, nebo o elegantní pružná tempa Michaela Phelpse?

Důkazem toho, že cizí jazyk se lze naučit i „doma“ je spousta Čechů, kteří před rokem 1989 neměli šanci nikam do západní Evropy vyjet, a přesto cizí jazyky ovládali již tehdy velice dobře a často cizince svými znalostmi překvapili. Je ale fakt, že občas zněl tento cizí jazyk trochu archaicky. Vzpomínám si na historku, kdy mi jeden kolega vyprávěl, jak si nějakou dobu myslel, že věta „You speak like Charles Dickens“, kterou mu jeho posluchači v Anglii řekli, je kompliment.

Kombinujte oba přístupy

Je důležité říct, že ani zde nejde paušalizovat. Podobně jako u sportů se každý z nás učí trochu jinak – i způsob výuky může každému vyhovovat jiný. Většina těch, kteří cizí jazyk ovládají skutečně dobře, se shoduje na tom, že ideální je kombinace obou základních přístupů. A to v následujícím pořadí: získejte základy doma a teprve pak vyjeďte do zahraničí. Tento postup je určitě efektivní a většinou také méně finančně náročný.

Uvědomte si však, že pouze několikatýdenní pobyt v cizí zemi vás jazyk opravdu příliš neučit nemůže. Většina lidí si raději nějaký jazykový kurz zaplatí i během tohoto pobytu. Tady však už nastupuje zmíněná finanční náročnost. Vyjet za jazykem „někam ven“ může ovšem přinést cosi zásadního: zbavit vás ostychu a bloků, které vám brání v plynulé komunikaci. Také bude mít určitě zásadní vliv na schopnost porozumění cizímu jazyku – naše ucho si totiž relativně rychle zvykne a bude stále rychleji a jasněji vnímat jazyk ve svém okolí.

Pokud ale nemáte možnost pobývat v cizině dlouhodobě, tedy v řádu alespoň několika měsíců, je určitě studium v jazykové škole (samozřejmě kombinované i se samostudiem), dobrou variantou. 

Výhody studia v jazykové škole

Kvalitní jazyková škola vás může na ten pomyslný skok do vody velmi dobře připravit. Vytvoří pro vás alespoň malou vodní plochu, ve které si můžete zkusit několik temp – díky tomu nakonec samotné plavání snadno zvládnete a neutopíte se.

Myslíme, že je trochu zavádějící tvrdit, že dva či tři týdny v zahraničí vám dají více než rok v jazykové škole. Za tak krátkou dobu se vaše znalosti opravdu neposunou. Naproti tomu při pravidelném (!) studiu ve škole můžete získat skvělé základy komunikace, slovní zásobu i přehled o fungování jazyka.

Nezapomínejte ale také na to, že jedním ze zásadních faktorů úspěšného studia je motivace. A tou může být zase plánovaná cesta do zahraničí.

Co dalšího vám může kvalitní jazyková škola přinést? Zatím jsme se dotkli studia PŘED výjezdem do zahraničí. Ale co bude PO NÁVRATU? Je všeobecně známo, že mentální znalosti, které se neudržují, mizí velice rychle. Byla by strašná škoda všechny získané vědomosti zase zahodit – jedinou možností je pravidelně si je udržovat.

A co vy? Naučili jste se cizímu jazyku spíše ve škole nebo v zahraničí?

 

AUTOŘI: Roman Kožnar & Barbora Syrová