Specialista na firemní vzdělávání
v angličtině od roku 1992
MENU

Speciální skupinová a individuální výuka angličtiny

 • Unikátní program „TARGET ENGLISH“ - výuka cíleně zaměřená na specifickou oblast či dovednost

 • Speciální individuální výuka „LANGUAGE COACHING“ - individuální výuka pro náročné, aneb lektor jako Váš jazykový kouč

Chcete-li, aby Vaši zaměstnanci studovali angličtinu co nejrychleji a nejefektivněji, a aby se zaměřili jenom na to, co je pro ně opravdu důležité a co v práci využijí, máme pro Vás náš speciální výukový program TARGET ENGLISH. V rámci našeho bezplatného auditu Vám můžeme oblasti, na které se zaměřit přímo, identifikovat.

Jste –li zaneprázdněni a chcete-li studovat opravdu jen to, co potřebujete, je „TARGET ENGLISH“ individuální řešení přesně pro Vás.

Proč „TARGET“?? Toto anglické slovo nám napovídá, že se zaměříme přímo na to, co je pro Vás nejdůležitější. Pokud již máte zvládnuté základy, budeme se soustředit jen na to, co je Vašim cílem. Všechna naše pozornost bude zaměřena na vybranou cílovou oblast a budeme věnovat velký časový prostor přímému nácviku vybraných situací. Výuka je tedy zejména:

 • Cílená
 • Efektivní
 • Maximálně praktická

Ať už se jedná o základní požadavky, jako například angličtina pro prodavače, pokladní, policisty, tak i požadavky obecnější například angličtina pro pracovníky call centra nebo infocentra. Pro ty, kdo používají angličtinu v práci, pak můžeme nabídnout zaměření v podstatě na jakoukoliv oblast:

 

Služební cesta do zahraničí? V pohodě a bez starostí!

Naučíme Vás veškerou komunikaci spojenou s cestováním, ubytováním, základy společenské a obchodní konverzace a cokoliv dalšího dle Vašich potřeb.

Obchodní jednání v angličtině? S jistotou a klidem!

Naučíme Vás všechny důležité fráze pro efektivní obchodní schůzky a jednání. Jak začít, jak prezentovat argumenty, jak profesionálně nesouhlasit i vyjednávat, jak dosáhnout kompromisu a hlavně úspěchu.

Telefonování v angličtině?  Bez problémů, s jistotou porozumění i vyjadřování!

Telefonní jazyk má svá specifika, na která Vás připravíme. Zjednodušíme a vylepšíme Vaši komunikaci. Zároveň se budeme soustředit na poslech a porozumění mluvenému slovu.

Prezentace v angličtině? Sebevědomě a profesionálně!

Postavit se před ostatní a efektivně prezentovat znamená dodat si sebevědomí a postoupit ve své kariéře zase o krok dále. Udělejte kroky rovnou dva a naučte se prezentovat přímo v angličtině. Naučíme Vás jak začít, jak pracovat s řečí těla, jak využívat pomůcky, jak prezentovat hlavní sdělení, jak prezentaci uzavřít a pracovat s dotazy.

Napsat email v angličtině? Správně, jednoduše a jasně!

Umět napsat email v angličtině dnes vyžaduje téměř každá druhá pracovní pozice. Naučíme Vás nejen správnou slovní zásobu pro písemnou komunikaci, ale také jak rozlišit formální a neformální styl, jak komunikovat stručně, jasně a bez chyb.

Obsah kurzu TARGET ENGLISH:

 • jakákoliv oblast zvolená zákazníkem nebo na základě jazykového auditu
 • praktický nácvik situací, v případě potřeby přímo v místě
 • obsah kurzu zcela flexibilní dle požadavků klienta

 

Pro koho je kurz určen:

 •            všechny, kteří potřebují studovat velice rychle a efektivně
 •            ty, kdo používají angličtinu stále ve stejné oblasti
 •            všechny, kteří se chtějí v některé oblasti praktického jazyka zdokonalitstudenty na všech úrovních angličtiny od A2 výš
 •            1 – 10 studentů ve skupině

Struktura kurzu

 • úvodní NEEDS ANALYSIS zjišťující konkrétní potřeby studentů
 • SYLLABUS sestavený na základě požadavku klienta a preferencí studentů
 • interaktivní WORSKHOPY
 • PRAKTICKÁ cvičení studentů

Délka kurzu

Pro stanovení délky kurzu potřebujeme znát:

 • vaše požadavky na dosažené znalosti jednotlivých studentů
 • vstupní znalosti studentů (všichni studenti před zahájením výuky absolvují náš Audit, samozřejmě bezplatně)
 • motivaci a preference jednotlivých studentů

 

Cena

Cena kurzu od 550,- Kč za 45 minut výuky.

V ceně nejsou zahrnuty studijní materiály pro účastníky kurzu (ve většině případů nejsou nutné)

Cena se dále odvíjí od zaměření kurzu a lokality výuky. Cena nezahrnuje DPH.

 

 

Speciální individuální výuka: „Language coaching"

Nejefektivnější způsob individuální výuky – lektor s vámi tam, kde ho potřebujete a s okamžitou zpětnou vazbou a konzultací.

Pro nejnáročnější klienty a pro ty opravdu zaneprázdněné nabízíme možnost zcela specifické jazykové výuky. Lektor se stane Vaším koučem angličtiny a bude s Vámi v situacích, kdy angličtinu používáte. Může s Vámi tedy být osobně přítomen při jednání, prezentaci, telefonickém hovoru, poradě nebo dokonce na služební cestě.

Lektor výuku monitoruje a následně s vámi probírá vše zaznamenané z jazykového pohledu. Tento způsob výuky je do značné míry podobný koučování a lektor Vás vede k tomu, abyste své jazykové znalosti a vybavenost zvyšovali co nejvíce Vy sami s jeho pomocí.

Míru „zásahů“ lektora si samozřejmě můžete nastavit sami a kdykoliv ji také měnit a přizpůsobovat.

Tuto individuální výuku vedou pouze nejzkušenější lektoři s dlouhodobou praxí a zkušenostmi.

Důležité!!! Každému klientovi smluvně garantujeme diskrétnost lektora, dostane-li se do kontaktu s jakýmikoliv interními materiály či informacemi klienta.

 

Obsah kurzu LANGUAGE COACHING:

 

 • jakákoliv oblast či jazyková situace zvolená zákazníkem
 • účast lektora v situacích, kdy klient využívá angličtinu
 • následná zpětná vazba a společná práce na zlepšení jazykových dovedností

Kurz je určen pro:

 • náročné individuální studenty na všech úrovních angličtiny od A2 výše
 • manažery, vedoucí pracovníky, umělce

Struktura kurzu

 • úvodní NEEDS ANALYSIS zjišťující konkrétní potřebu studenta
 • PROGRAM sestavený na základě požadavku klienta
 • interaktivní zpětná vazba a výuka
 • následná PRAKTICKÁ cvičení a sledování pokroku

Délka kurzu

Pro stanovení délky kurzu potřebujeme znát:

 • vaše požadavky a cíle
 • vstupní jazykovou znalost
 • vaši motivaci a preference

 

Cena

Cena kurzu od 900,- Kč za 45 minut výuky.

V ceně nejsou zahrnuty studijní materiály pro účastníky kurzu (ve většině případů nejsou nutné)

V ceně nejsou zahrnuty stravovací a cestovní náklady lektora

Cena se dále odvíjí od zaměření kurzu a lokality výuky. Cena nezahrnuje DPH.

Máte zájem? Kontaktujte naše oddělení firemních a individuálních zákazníků

Učit vás budou rodilí mluvčí a prvotřídní čeští lektoři