Specialista na firemní vzdělávání
v angličtině od roku 1992
MENU

Obecná a obchodní angličtina

Individuálně připravené kurzy v těsné spolupráci s klientem.

  • Garance výhradně kvalifikovaných a zkušených lektorů
  • Online dohled nad průběhem výuky
  • Obecné i odborně zaměřené kurzy
  • Kurzy zakončené prestižním certifikátem Cambridge English
  • Exkluzivní ONLINE výukový program „Let´s learn English“

KURZY OBECNÉ ANGLIČTINY

Kurzy obecné angličtiny tvoří základ každé nabídky kvalitní jazykové školy. Pro pochopení základních pravidel jazyka a osvojení si slovní zásoby je důležité, aby studenti minimálně ze začátku svého studia cizího jazyka věnovali pozornost studiu obecné angličtiny. Po dosažení určité úrovně se potom mohou dále profilovat a studovat v kurzech odborných či např. kurzech manažerských dovedností.

Naši základní nabídku obecné angličtiny pro firmy tvoří kurzy english for Work, které se zaměřují na obecnou angličtinu a snaží se tematicky přiblížit pracovnímu prostředí studentů tak, aby byli rychle schopni si osvojené dovednosti vyzkoušet v praxi a neztráceli motivaci ke studiu.

Na motivaci studentů má velký vliv stanovení konkrétního cíle. V naší nabídce tak naleznete i kurzy připravující na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge všech úrovní, a to jak kurzy čistě obecné angličtiny, tak i kurzy zaměřené výhradně na obchodní angličtinu.

Pokročilejším studentům nabízíme i kurzy konverzační, jejichž cílem je primárně rozšířit slovní zásobu studentů a naučit je komunikovat v mnoha různých situacích.

Všechny naše nabízené kurzy je možné absolvovat i individuální formou. V takovém případě záleží zejména na peferencích studenta, co bude v kurzu probíráno a studijní plán připravujeme vždy flexibilně.

Máte zájem? Kontaktujte naše oddělení firemních a individuálních zákazníků

Učit vás budou rodilí mluvčí a prvotřídní čeští lektoři